ขอแสดงความอาลัยแด่…เรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธาน สร.รฟท.

    นายเรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯและอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2561  ด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร     นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ                      ในนาม สร.รฟท. ขอแสดงความอาลัยต่อนายเรียงศักดิ์ แขงขัน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายเรียงศักดิ์  แขงขันกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง 

     กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพนายเรียงศักดิ์ แขงขันอดีตประธานสหภาพและประธานสหกรณ์

      สวดพระอภิธรรมศพ ณ.ฌาปณสถานวัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีกำหนด5 คืน
        -วันที่13-17 กรกฎาคม 61 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
        -ฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 18 กค. 61 เวลา 16.00 น.
       -สหภาพฯและสหกรณ์ฯเป็นเจ้าภาพคืนวันที่ 16 กค.61

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *