ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง สร.รฟท.

@ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับเก่าเลิกใช้แล้ว)

@ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไขใหม่ บังคับใช้ในปัจจุบัน)

@ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

@คำสั่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

Facebook Comments