ติดต่อเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

อาคาร ๔  หมู่ ๑  นิคมรถไฟ  กม.๑๑

แขวงจตุจักร   เขตจตุจักร

กทม 10900

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 02-9362002 

mobile  :  084-6643187

Comlink  : 821-5224 

โทรสาร  02-5378403

E-mail : srutthailand@gmail.com ,

srut@srut.or.th 

เว็บไซค์   www.srut.or.th

Facebook page: https://www.facebook.com/thaisrut/

 

Lime@ :          

Facebook Comments