สหภาพรถไฟฯเข้าร่วม สรส. แถลงณ์ข่าวเรื่องขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

       วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม bb 205                       โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯในฐานะองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดแถลงข่าว เรื่องขอให้รัฐบาลถอน             ร่าง    พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *