สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนา เรื่องการปูนบำเหน็จประจำปีของพนักงานรถไฟ

สัมมนาปูนบำเหน็จ

วันจันทร์ที่ 10 สค.58 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนา เรื่องการปูนบำเหน็จประจำปีของพนักงานรถไฟ ณ online casino ห้องประชุมชั้น 2 สร.รฟท. โดยมีนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เป็นผู้เปิดการสัมมนาพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายกับนายบุลากร ธรรมาภานนท์ ซึ่งมีคณะกรรมการส่วนกลาง , กรรมการส่ขาภูมิภาคทั้ง 9 สาขา ,อนุกรรมการ ,สมาชิก สร.รฟท. ส่วนกลาง รวมถึงมีผู้แทนของ สร.รฟฟ.หรือสหภาพของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ เข้าร่วมด้วยทั้งนี้มีที่ปรึกษา สร.รฟท.เป็นพี้เลี้ยงในการทำwork shop แบ่งกลุ่ม โครงการสัมมนานี้รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการและแรงงานสัมพันธ์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *