สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC

ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติที่ประชุมใหญ่สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. จึงสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ NBN กำกับการดูแลโดย TOT  และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  NGDC กำกับการดูแลโดย CAT โดยให้โอนเครือข่ายเดิมไปอยู่ที่บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั้งสองบริษัท คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดก็จะถ่ายโอนเป็นของเอกชนในที่สุด

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *