สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC

ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติที่ประชุมใหญ่สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. จึงสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ NBN กำกับการดูแลโดย TOT  และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  NGDC กำกับการดูแลโดย CAT โดยให้โอนเครือข่ายเดิมไปอยู่ที่บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั้งสองบริษัท คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดก็จะถ่ายโอนเป็นของเอกชนในที่สุด

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพ  โดยมีผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟในภูมิภาคอาเซี่ยนเข้าร่วมจำนวน 7 ประเทศคือ พม่า , กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ,อินโดนีเซีย ,มาเลเซียและญี่ปุ่น