สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

                 9 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน”

 

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สหภาพฯและสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศึกษา/ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจำกัด ณ ห้องประชุมสหภาพฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กทม.