แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

แถลงการณ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)
เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

 

         

 

    สร.รฟท. ขอขอบคุณมายังทุกฝ่าย รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอร์ดและผู้บริหารการรถไฟฯตลอดถึงกรรมการสาขา อนุกรรมการ และสมาชิก สร.รฟท.ที่ได้ร่วมผลักดันและส่งกำลังใจให้สหภาพฯผลักดัน เพื่อให้ ครม.อนุมัติอัตรากำลัง เพื่อนำไปสู่อนาคตของการขนส่งทางรางที่ดี มีความ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนของประเทศชาติและการให้บริการประชาชนที่ดีมีประสิทธิภาพต่อไป Continue reading “แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ”