Month: October 2020

7 ตุลา สร.รฟท.เข้าร่วมกิจกรรมวัน “Decent Work “

          ทุกๆวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี คือ วันที่เครือข่ายแรงงานทั่วโลกได้ออกมารณรงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า “World Day of Decent Work” คําว่า “Decent Work” หรือในภาษาไทยแปลว่า…

สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

สรุปผลการนับคะแนน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

                  30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566…