Day: November 11, 2020

สหภาพรถไฟฯยื่นหนังสือถึงนายกฯเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระท ำผิดท ำให้รัฐเสียหาย

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการปรระธาน สร.รฟท. พร้อมด้วยสมาชิก และ…