เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการปรระธาน สร.รฟท. พร้อมด้วยสมาชิก และ องค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้พิจารณาเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดทำให้รัฐเสียหาย กรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร ของบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนในการรับหนังสือ

ดาวน์โหลด : หนังสือยื่นนายก กรณี โฮปเวล

                                                          ดาวน์โหลด : แถลงการณ์ จุดยืน สร.รฟท.กรณี ค่าเสียหายจากโครงการโฮปเวล

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *