คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน”

 

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สหภาพฯและสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศึกษา/ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจำกัด ณ ห้องประชุมสหภาพฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กทม.

 

ขยายเวลาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2557

ตามที่สหกรณ์ฯได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งเดิมประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2557 แต่เนื่องจากเดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน nbso online casino reviews จึงออกประกาศใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครเป็น ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557

คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร จนท.สหกรณ์ฯ 1-31 ส.ค.57 ที่นี่ค่ะ