Category Archives: ข่าว สร.รฟท

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.นำทีมเข้าพบ พบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายพัฒนาการรถไฟฯและเสนอเรื่องเพื่อให้แก้ปัญหาเร่งด่วน

 

          วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส                                       เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯส่วนกลางนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.และกรรมการบิรหาร สร.รฟท.สาขาส่วนภูมิภาค 9 สาขา ที่ปรึกษา สร.รฟท. ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.),ประธานประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน (ปคส.) ผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) และ ผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่น 59 ได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยและเสนอเรื่องเพื่อให้แก้ปัญหาเร่งด่วน คือ 
          1. เรื่องอัตรากำลัง ขอให้เสนอยกเลิกมติ ครม.วันที่ 28 กรกฏาคม 2541 
         2. ขอให้รัฐมนตรีและรัฐบาลยุติร่าง พรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ…..
         3. ขอให้รัฐบาลยกเลิกการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
         4. ขอให้พัฒนาที่ดินของการรถไฟฯให้มีประสิทธิภาพ
          5. ขอให้รัฐบาลมอบให้การรถไฟฯเป็นผู้บริหารงานรถไฟฟ้าสายสีแดง

         (ดาวน์โหลดหนังสือยื่นรัฐมนตรีคมนาคม ได้ที่นี่ )

น้ำใจจากสาขาส่วนภูมิภาคช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพักรถไฟ กม.11

 

         วันที่ 21 กันยายน 2560 กรรมการสาขาส่วนภูมิภาค 9 สาขาและตัวแทน วรฟ.รุ่น 50 ได้มอบเงินที่รับบริจาคสมาชิกในส่วนสาขา โดยมอบผ่าน สร.รฟท.ส่วนกลางช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพักรถไฟ กม.11

สาขาอุบลราชธานี

สาขาแก่งคอย

สาขาชุมพร

   

ตัวแทน วรฟ.รุ่น 50

สาขาทุ่งสง

  สาขาปากน้ำโพ

สาขานครราชสีมา

    สาขาลำปาง

สาขาหาดใหญ่

   สาขาอุตรดิตถ์

 

แถลงการณ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ……..ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ได้ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์และวางพวงดอกไม้ที่พระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวัน “บุรฉัตร”

 

วันที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ได้ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์และวางพวงดอกไม้ที่พระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวัน “บุรฉัตร” หน้าตึกบัญชาการ การรถไฟฯ ถนนรองเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกถึง”พระบิดาแห่งกิจการรถไฟสมัยใหม่”และพระกรุณาธิคุณ ตลอดถึงพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทยสืบไป

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.)ขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคม 21 กันยายน 2560 นี้

 

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สร.รฟท. ชั้น 2 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) ได้ประชุมคณะทำงานชุดต่างๆเพื่อติดตามงานในประเด็นที่สมาชิกและสังคมให้ความสนใจ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สหภาพฯได้เข้านายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯและสหภาพได้เสนอให้แก้ปัญหาเร่งด่วน 10 ข้อ ซึ่งประเด็นเรื่องที่สหภาพติดตามเป็นการเร่งด่วนและเสนอต่อรัฐมนตรีคมนาคมคือ
                  1.อัตรากำลัง
                   2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….
                   3.การจัดตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง คือบริษัทเดินรถ, บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน และบริษัทบริหารทรัพย์สิน
                 4.เรื่องโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
                โดยประธานได้มอบให้นายปิยะพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการออกหนังสือเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาส่วนภูมิภาค ๙ สาขาทั่วประเทศ

 

ดาวน์โหลดที่นี่
Continue reading คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาส่วนภูมิภาค ๙ สาขาทั่วประเทศ

ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง

 

วันที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ณ ห้องประชุมโรงรถจักรนครลำปาง เพื่อรับรองกรรมการบริหารสาขาฯซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 คนไม่ต้องมีการเลือกตั้ง มีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานรักษาการ สร.รฟท.สาขาลำปาง เปิดการประชุม และมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.,นายปิยะพันธ์ ชานาญภักดี เลขานุการ สร.รฟท และนายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ:ซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการบริหาร สร.รฟท.ส่วนกลาง. ร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาลำปางทั้งคณะ โดยมีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร เป็นประธาน สร.รฟท.สาขาลำปางอีกสมัยหลังจากนั้นนายสาววิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.ได้รายงานสถานการณ์ของความเคลื่อนไหวของสหภาพฯ ของการรถไฟฯ ทิศทาง นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ของรัฐบาลตลอดถึงการเข้าร่วมกับขบวนการแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เข้าพบ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯขอรับทราบนโยบายและความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจ

           

       

 

 

 

          วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ชั้น 2 ตึกบัญญชาการรถไฟ คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 6 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา ,ผู้แทนสาขาภูมิภาค,ผู้แทนสหภาพแรงงาน Airport Rail Link, ผู้แทนสมาพันธ์คนงานรถไฟฯ ,ผู้แทนประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน และผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้เข้าพบนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบายด้านต่างๆ และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับสหภาพฯ ถือเป็นการพบ ผวก.รฟ ครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดนี้ และเพื่อขอทราบความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจดังนี้
      ๑.เรื่องร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ……และการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการรถไฟฯในอนาคต
      ๒.เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
     ๓.เรื่องอัตรากำลังบุคลากรในการรถไฟฯซึ่งปัจจุบันขาดแคลนเป็นจำนวนมากส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนัก ตรากตรำ และกระทบต่องบประมาณการเบิกจ่ายเงินการทำงานในวันหยุดและค่าตอบแทนในอัตราที่สูงทำให้สังคมตั้งคำถามกับการบริหารจัดการดังที่เป็นปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้
      ๔.เรื่องการลดภาระเรื่องบำนาญตามที่การรถไฟฯตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลให้แก่พนักงานอย่างมาก
    ๕.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานกับการรถไฟฯและได้ส่งผลกระทบงานให้บริการของการรถไฟฯรวมถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยคือหัวใจ คือจุดแข็ง จุดขาย ของการขนส่งทางรถไฟ
   ๖.เรื่องพัฒนาและหารายได้จากที่ดินของการรถไฟฯให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนภารกิจหลักของการรถไฟฯ
   ๗.เรื่องการสร้างทางคู่ทั่วประเทศซึ่งทำให้สถานีรถไฟจำนวนมากถูกรื้อทำลายย้ายและมอบให้แก่หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ซึ่งสถานีเหล่านั้นล้วนเป็นมรดกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเครื่องสร้างความภาคภูมิใจให้แก่การรถไฟฯกับสาธารณะชน
     ๘.เรื่องการสร้างทางรถไฟทางคู่มาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระที่ต้องผ่านชุมชนบางแห่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งประชาชนได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยการสร้างในแนวระนาบพื้นดิน และแนวโน้มอาจต้องยกระดับซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดการในเรื่องของการซ่อมบำรุงโรงซ่อมบำรุงแขวงนครราชสีมา และย่านขนส่งสินค้าภายในเขตสถานีรถไฟอาจได้รับผลกระทบและการส่งขนอุปกรณ์ของกองทัพเข้าในย่านของ บชร.
   ๙.เรื่องความรับผิดทางละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถอย่างมาก ทำให้สายงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถต่างโอนย้ายสายงานเพื่อหลีกหนีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วตนเองต้องรับชดใช้ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจส่งผลต่อภารกิจหลักของการรถไฟฯในอนาคต
   ๑๐.เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
หลังจากนั้นผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้ยื่นหนังสือให้กับ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯเพื่อเร่งรัดให้มีการบรรจุตำแหน่งเข้าทำงานในการรถไฟฯ สำหรับรายละเอียดประเด็นต่างๆตามที่สหภาพฯเสนอและ รักษาการ ผวก.รถไฟฯชี้แจงจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง