ขอแสดงความอาลัยแด่…เรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธาน สร.รฟท.

    นายเรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯและอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2561  ด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร     นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ                      ในนาม สร.รฟท. ขอแสดงความอาลัยต่อนายเรียงศักดิ์ แขงขัน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายเรียงศักดิ์  แขงขันกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง 

     กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพนายเรียงศักดิ์ แขงขันอดีตประธานสหภาพและประธานสหกรณ์

      สวดพระอภิธรรมศพ ณ.ฌาปณสถานวัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีกำหนด5 คืน
        -วันที่13-17 กรกฎาคม 61 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
        -ฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 18 กค. 61 เวลา 16.00 น.
       -สหภาพฯและสหกรณ์ฯเป็นเจ้าภาพคืนวันที่ 16 กค.61

Facebook Comments

สหภาพรถไฟฯเร่งรัดคมนาคมเพิ่มอัตรากำลัง

         

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯได้ยื่นหนังสือที่ สร.รฟท.๗๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง ขอการสนับสนุนให้เร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วนคือนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยอ้างถึง หนังสือ ที่ สร.รฟท.๓๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และหนังสือที่ รฟ.๑/๗๗๕/๒๕๖๑ ที่ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้ ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปลัดกระทรวงคมนาคมนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุม ๒ กระทรวงคมคมนาคมเพื่อรับทราบนโยบายและนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในการรถไฟฯ  โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการขอให้รัฐมนตรีและรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑เพื่อให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานเพิ่มได้ เนื่องจากมติ ครม.ดังกล่าวได้กำหนดเรื่องการจำกัดอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟฯจนก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในการรถไฟฯ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และ การขนส่งสินค้า และในวันที่เข้าพบ รัฐมนตรีได้สั่งการให้การรถไฟฯได้ทำรายละเอียดเรื่องความจำเป็นต้องการจำนวนบุคลากรให้ปลัดกระทรวงคมนาคมภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมดำเนินการเสนอต่อ ครม.พิจารณาต่อไป ซึ่งต่อมาการรถไฟฯโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือเลขที่ รฟ.๑/๗๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสนอความจำเป็นต้องการอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯจำนวน ๑๙,๒๔๑ คน ประกอบด้วย พนักงานจำนวน ๑๖,๖๖๐ คนและลูกจ้างจำนวน ๒,๕๘๑ คนนั้น ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรประกอบกับภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีพนักงานการรถไฟฯจะเกษียณอายุอีกประมาณ ๔๐๐ คน ก็จะทำให้การรถไฟฯจะวิกฤตเรื่องอัตรากำลังซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรถไฟฯและจะทำให้พนักงานตรากตรำทำงานหนักมากยิ่งขึ้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จึงทำหนังสื่อยื่นมาอีกครั้งเพื่อขอการสนับสนุนในการเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพื่อทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานเพิ่มได้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชนในภาระกิจการขนส่งทั้งด้านโดยสาร และ การขนส่งสินค้าต่อไป

 

Facebook Comments

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาว ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ฝ่ายสตรีและเยาวชน ได้จัดให้มีการการสัมมนาพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาว ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมี

   วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาว เรียนรู้แนวคิดมุมมองอุดมการณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ สร.รฟท.

2.เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาวเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

3..เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาวเรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในขบวนการแรงงาน 

ทั้งนี้มีอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาวผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คน

Facebook Comments

วารสารส่องทาง ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

วารสารส่องทาง ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 เนื้อหาสาระแน่นทั้งฉบับ Continue reading “วารสารส่องทาง ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561”

Facebook Comments

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

                 9 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

Facebook Comments

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน”

 

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สหภาพฯและสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศึกษา/ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจำกัด ณ ห้องประชุมสหภาพฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กทม.

 

Facebook Comments

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC

ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติที่ประชุมใหญ่สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. จึงสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ NBN กำกับการดูแลโดย TOT  และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  NGDC กำกับการดูแลโดย CAT โดยให้โอนเครือข่ายเดิมไปอยู่ที่บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั้งสองบริษัท คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดก็จะถ่ายโอนเป็นของเอกชนในที่สุด

Facebook Comments