โศกนาฎกรรมแก๊สบริษัท LG รั่วในหมู่บ้านไวแสก ประเทศอินเดีย

ในวันที่ 8พฤษภาคม 2566 ทางสมาพันธุ์สมานฉันแรงแรงงานไทยและเครือข่ายเอเซียสิทธิผู้ป่วยและการทำงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสิทธิจากเหตุบริษัท LGแก๊สรั่วที่

จากกรณีโศกนาฏกรรมก๊าซเมธิ ไฮโซไซยาเนตรั่วไหลอย่างเช้าตรู่ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2527 ของโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงใน เมืองโคปาลรัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกขอผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5 แสนคนที่สูดดมก๊าซเมทินไฮโซไชยาเนตเข้าไปและมีผู้เสียชีวิตทันที 2,559 คน และคำให้การของรัฐบาลปี 2549 ระบุว่าการรั่วไหลทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 588,125 ราย และมีผู้เจ็บถึงขั้นพิการรุน แรงประมาณ 3,900 ราย จากติดตามคดีศาลแพ่งและศาลอาญาในศาลสหรัฐอเมริกาและศาลในประเทศอินเดีย นับหลายครั้งทำให้บริษัทผู้กระทำผิดหรือเจ้าที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและเหยื่อยังไม่ได้รับการชดเชย ใดๆ 

และในสถานที่เกิดเหตุยังมีสารเคมีปนเปื้อนทำให้ประชาชนในละแวกนั้นยังต้องทนทุกข์จะเป็นเวลา 35 ปี และโศกนาฏกรรมนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 12 ราย และมีหลายพันคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งต่างวิตกกังวลและว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และสารพิษชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคืออาการระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจหากสัมผัสเป็นเวลานานอาจจะให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ จากข้อมูลขององค์กรวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศหรือสังกัดองค์กรอนามัยโลก 

ขณะที่เรายังคงต่อสู้กับโศกนาฏกรรมก๊าซรั่วถึง 2 ครั้งและการระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่องและมีการต่อสู้เพื่องานที่มีคุณค่าสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สมาชิกของเครือข่ายเอเชียเพื่อสิทธิของเหยื่อจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยสภาเครือข่ายผู้ป่วยจากงานและสิ่งแวดล้อมไทย ได้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต่อสู้ชีวิตเพื่อมีชีวิตต่อไปได้เรียกได้ส่งข้อเรียกร้องของพวกเรา 

1 ต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยากับเหยื่อผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วครอบครัวของพวกเขาโดยทันที 

2 ต้องให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพระยะยาวแก่เหยื่อและประชาชนที่สัมผัสสารเคมี 

3 ขอให้มีการสอบสวนสาเหตุของการเกิดแก๊สรั่วไหล 

4 ขอให้ภาคประชาสังคมและตัวแทนเหยื่อมีส่วนร่วมในการสอบสวนสาเหตุ 

5 ขอให้บริษัท LG แล้วผู้เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของแก๊สแสดงความรับผิดชอบ 

6 สร้างระบบและออกกฎหมายข้อบังคับด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเครือข่ายเอเชียเพื่อสิทธิของผู้ป่วยและการทำงานและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวร่วมกลุ่มเหยื่อของผู้ป่วย

เครือข่ายในประเทศไทยร่วมแสดงเชิงสัญญาลักษณ์

นาย สาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟและประธาน สสรท. แกนนำเครือข่ายในประเทศไทย ได้ร่วมยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์บริษัท LG แก๊สรั่วในประเทศอินเดีย ณ สถานฑูตเกาหลีประจำประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศต่างๆและเป็นการสร้างความสมานฉันท์แรงแรงงานทั้งหมด ตามเจตนารมณ์ที่ว่าแรงงานทั้งผองเป็นพี่น้องกัน ซึ่งทาง สร.รฟท.ยึดมั่นในเจตนารมณ์นี้มาตลอด