Category: แถลงการณ์

สร.รฟท.ยื่นหนังสือถึงบอร์ดรถไฟ ย้ำ จุดยืน ในการสรรหา “ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่”

#สหภาพรถไฟฯ ยื่นหนังสือถึงบอร์ดรถไฟ ย้ำ จุดยืน ในการสรรหา “ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่” จากกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ สร.รฟท. จึงยื่นหนังสือเพื่อขอให้คณะกรรมการรถไฟได้ดำเนินการสั่งการให้คณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครอีกครั้งอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนำข้อมูลต่างๆที่ปรากฎตามที่สื่อมวลชนนำเสนอมาตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมองค์กร และสถานการณ์เร่งด่วนคือ การก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางซึ่งจะเริ่มแล้วเสร็จในปี 2568 โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง และการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการคนที่เข้าใจ และรู้จริงคือ “#คนภายใน” ที่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในการพัฒนากิจการรถไฟฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต

แถลงการณ์ เรื่อง “ขอสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเดียวกันทั้งประเทศ

แถลงการณ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เรื่อง “ขอสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเดียวกันทั้งประเทศ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) “ขอสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเดียวกันทั้งประเทศและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และเสนอให้ค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดให้เป็นค่าจ้างแรกเข้า และให้ทุกสถานประกอบการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง เพื่ออนาคตของคนทำงาน ครอบคลุมทั้งลูกจ้างภาครัฐ และ

แถลงการณ์สร.รฟท.คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

21 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งในร่าง พรบ.ฉบับนี้ ตอกย้ำ !!! เนื้อหาในร่างกฎหมายขัดต่อหลักการและเหตุผล ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การกำกับดูแลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่างทั่วถึงและรอบด้าน อีกทั้งยังมีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน ร่วมปกป้องระบบการขนส่งทางราง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน

สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย

แถลงการณ์ สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบขนส่งสาธารณะ ดาวน์โหลดแถลงการณ์ได้ที่นี่