Author: admin

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สรุปการประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖         ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.๑๐๐๐/๑๒๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น…

สัมมนาคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภูมิภาคสายเหนือ

                     สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภูมิภาคสายเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภมิภาคสายเหนือ ประกอบด้วย…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ 3/2566

                        ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.1000/1012/2566 ลงวันที่ 16 ส.ค.66 ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ…

May Day 2023 วันกรรมกรสากล

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ทางคณะจัดงานร่วมระหว่าง สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย กับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกรรมกรสากล นำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธาน สสรท. และนายมานพเกื้อรัตน์เลขาธิการ สรส. ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลประตู 5 โดยในริ้วขบวนมีการเขียนป้ายข้อความสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อต้องการสะท้อนปัญหาที่ขาดการเหลียวแลจากรัฐบาลและเป็นการซ้ำเติมพี่น้องคนทำงานในการที่ต้องทำงานโดยไร้ความมั่นคงซึ่งมาจากช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันกรรมกรสากล โดยปีนี้ได้มีการรวบรวมประเด็นการต่อต้านนโยบายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลกระทบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมานำเสนอให้สังคมได้รับทราบ ส่วนประเด็นความไม่มั่นคงในการทำงานสรทชูประเด็นการเร่งผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างเฉพาะงานเข้ามาเป็นพนักงานของการรถไฟประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ นายสราวุธ สราญวงศ์ประธานสร.รฟท. กล่าวว่า ปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงมีให้เห็นในทุกๆสมัย ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย มีการระบุพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้อย่างเท่าเทียม…

ผู้แทน สร.รฟท.ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 126 ปีรถไฟไทย

              26 มีนาคม ทุก ๆ ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย ในปีนี้กิจกรรมจัด ณ ตึกบัญชาการรถไฟ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 126 ปี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ…

วันสตรีสากล 8 มีนา International Women’s Day

8 มีนา….International Women’s Day                     สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสตรีสากล” ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) โดยมีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่ทำเนียบรัฐบาล(ประตู 5) เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของสตรี ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในวันที่…

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สรุป (ไม่เป็นทางการ) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ           ๑. เรื่องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ           เพื่อให้มีเวทีปรึกษาหารือ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯทุกเดือน เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน           ๑…

14 กันยายน ‘วันบุรฉัตร’ น้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’

            วันที่ 14 กันยายน ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็น ‘วันบุรฉัตร’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ได้ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันบุรฉัตร” 14 กันยายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’    …

สร.รฟท.ร่วมกับ สร.รฟฟ.ยื่นคมนาคม ค้าน PPP สายสีแดง

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า  (สร.รฟฟ.)พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF-THAI) ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพื่อคัดค้านนโยบายการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือ…