20 กันยายน 2563 สร.รฟท. เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการถวายพานพุ่ม กล่าวคำถวายราชสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจไทย และเทิดพระเกียรในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำคัญขอรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติชาติและประชาชน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *