Category: ไม่มีหมวดหมู่

สหภาพรถไฟฯ เร่งหาข้อยุติ จากการรถไฟ

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายแผนการดำเนินการกำหนดเปิดให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ (รถไฟทางไกล) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์    ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566เป็นต้นไป    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟบริเวณสถานีกรุงเทพ    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลที่ประชาชนใช้บริการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมาก โดยได้รับฟังเสียงสะท้อนผลกระทบความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากการรถไฟจะย้ายขบวนรถทางไกลทั้งหมดออกมาที่สถานีกลางบางซื่อ และมีข้อเสนอแนะให้การรถไฟฯทบทวนยกเลิกการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนที่ใช้บริการ    

ประธานสหภาพรถไฟฯ ลงพื้นที่เอง

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนผู้โดยสารเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2565 กรณีการรถไฟฯนโยบายย้ายขบวนรถเชิงพาณิชย์ 52 ขบวนไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  ในวันที่ 19 มกราคม 2566 พร้อมตั้งคำถามกับผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 1.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลในเรื่องการย้ายขบวนเชิงพาณิชย์ไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บางส่วนที่ทราบก็ได้ข้อมูลจากทีวี/สื่อออนไลน์ แต่ไม่รู้ว่าขบวนรถเชิงพาณิชย์มีขบวนอะไรบ้าง 2.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่มาขึ้นรถที่หัวลำโพง(ขอสถิติจากฝ่ายบริการโดยสาร)ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการย้ายขบวนรถทางไกลไปออกที่บางซื่อ เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีสัมภาระ ไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไร ที่สำคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งไปและกลับ หากเลือกได้ขอให้มีขบวนรถให้บริการที่หัวลำโพงเหมือนเดิม และมีความกังวลหากลงที่สถานีบางซื่อ แล้วต่อรถไฟใต้ดิน จะใช้บริการได้หรือไม่เนื่องจากมีกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ 3.การเดินทางของผู้โดยสารที่มาที่สถานีหัวลำโพง เนื่องจากเดินทางสะดวก มีรถสาธารณะให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ประหยัดค่าใช้จ่าย หากย้ายไปที่บางซื่อ…

สัมมนา วิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..”

               วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมหลายองค์กร เปรียบเทียบ พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์…

ส ร . ร ฟ ท . รับร้องทุกข์จากสมาชิกกรณีไม่ได้รับการพิจารณาปูนบำเหน็จฯประจ ำปี 2564

          วันที 30 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนกลุ่มนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 แล 61 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ที่เป็นสมาชิกของ สร.รฟท.เข้าร้องทุกข์กับทาง สร.รฟท. กรณีไม่ได้รับการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2564 (1 ขั้น) เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องอ้างสาเหตุที่ไม่ได้ปรับเนื่องจากเวลาการทำงานไม่ครบ 8 เดือน โดยมีนายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานด้านบริหารเป็นผู้แทนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งทาง สร.รฟท.จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอการรถไฟฯแก้ไขปัญหาต่อไป…

ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ 7

               วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ได้กล่าวสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร สร.รฟท. ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 โดยมีการประชุมรับมอบงานจากกรรมการชุดเก่า…

ผู้แทน สร.รฟท.เข้าร่วมงานวันบุรฉัตร 14 ก.ย.

14 กันยายน 2563  ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสาวิทย์  แก้วหวาน เข้าร่วมงาน “วันบุรฉัตร” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดงาน “วันบุรฉัตร” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ และพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย