Month: October 2023

รำลึกวีรชน 14 ตุลา

สหภาพรถไฟฯ ร่วม สดุดีวีรชน 14 ตุลาคม  ภาพเหตุการณ์ “15 ตุลา 2516” นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดชุมนุมกันหนาแน่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หากกล่าวถึงวันที่ “14 ตุลา” นั้น เชื่อแน่ว่าทุกคนคงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร เพราะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมกับประชาชนจำนวนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่ากระทำการผิดกฎหมาย มั่วสุม ชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่า 5 คน บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ…

กิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล

สหภาพรถไฟฯ ร่วมกิจกรรม “วันงานที่มีคุณค่าสากล” รณรงค์ให้เกิดการจ้างงานต้องมั่นคงและเป็นธรรม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งปรพเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าร่วมกับขบวน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดงานรณรงค์ “วันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day” เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงและเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเดินขบวนจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยัง องค์การสหประชาชาติ (UN) ในวันนี้ ( 7 ต.ค. ) สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ( สสรท.…