ติดต่อเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)


The  State  Railway  Workers’  Union  Of  Thailand  (SRUT)

 

อาคาร 4  ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ 

นิคมรถไฟ  กม.11

แขวงจตุจักร   เขตจตุจักร

กทม.

10900

Tel : 084 – 6643187

Fax : 02 – 5378403

Comlink : 821 – 5224 

E – mail : srutthailand@gmail.com