งานรำลึกครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2536 จนทำให้มีคนงานเสียชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ พิการ จำนวนมาก เป็นที่มาของขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวปลักดันให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”และขบวนการแรงงานเข้าชื่อกัน 50,000 กว่ารายชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้น 18 ปี ต่อมาปี 2554 รัฐบาลจึงยอมออก “พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” ชีวิตคนงานต้องไม่สูญเปล่า “สุขภาพดี คือชีวิตที่มั่นคง ความปลอดภัย คือ หัวใจของการทำงาน”

           ได้มีการจัดเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนหลังจากโศกนาฏกรรม Kader และอนาคตความปลอดภัยของคนงาน ”  จะเป็นอย่างไร


โดยมี นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.และนายสาวิทย์แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯ

เข้าร่วมกิจกรรม”รำลึก30ปี คิดถึงตุ๊กตาโศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์ 


โดยมีกิจกกรรมช่วงเช้า 7.30 น- 10.00 น.  พิธีทางศาสนา มีการวางดอกไม้รำลึกถึงคนงานโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ที่เสียชีวิต สถานที่ จัดกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  


หลังจากนั้นเวลา 10.00-12.00 น. มีเสวนาเวทีสาธารณะ ครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ “ถอดบทเรียน30 หลังโศฎกรรมคนงานเคเดอร์และอนาคตความปลอดภัยของคนงาน”  จัดที่รร.บางกอกพาเลซปิดท้ายโดยการอ่านแถลวการณ์โดยนายสาวิทย์ แก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย


จัดโดย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.)

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย


10 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *