Author: Banpot Sungkasuk

มติ คกส. เร่งปรับปรุงคุณภาพองค์กรและพนักงาน ครั้งที่ 2/2566

สรุปความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (คกส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงาน(กองวินัยฯ) จัดทำร่างระเบียบวิธีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ ในระหว่างที่รอหนังสือตอบความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในประเด็นของลูกจ้างเฉพาะงาน ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 นั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯด้วย แล้วนัดประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานเสนอ ที่ประชุม 2.เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ มติที่ประชุม ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังมอบหมายให้คณะทำงานที่…

กิจกรรม “คิดถึงตุ๊กตา”

งานรำลึกครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2536 จนทำให้มีคนงานเสียชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ พิการ จำนวนมาก เป็นที่มาของขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวปลักดันให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”และขบวนการแรงงานเข้าชื่อกัน 50,000 กว่ารายชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้น 18 ปี ต่อมาปี 2554 รัฐบาลจึงยอมออก “พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” ชีวิตคนงานต้องไม่สูญเปล่า…

เครือข่ายเอเชียเพื่อสิทธิผู้ป่วยจากการทำงาน บุกสถานฑูตเกาหลีเรียกร้องสิทธิแทนผู้เสียชีวิต

โศกนาฎกรรมแก๊สบริษัท LG รั่วในหมู่บ้านไวแสก ประเทศอินเดีย ในวันที่ 8พฤษภาคม 2566 ทางสมาพันธุ์สมานฉันแรงแรงงานไทยและเครือข่ายเอเซียสิทธิผู้ป่วยและการทำงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสิทธิจากเหตุบริษัท LGแก๊สรั่วที่ จากกรณีโศกนาฏกรรมก๊าซเมธิ ไฮโซไซยาเนตรั่วไหลอย่างเช้าตรู่ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2527 ของโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงใน เมืองโคปาลรัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกขอผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5 แสนคนที่สูดดมก๊าซเมทินไฮโซไชยาเนตเข้าไปและมีผู้เสียชีวิตทันที 2,559 คน และคำให้การของรัฐบาลปี 2549 ระบุว่าการรั่วไหลทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 588,125 ราย และมีผู้เจ็บถึงขั้นพิการรุน…

สหภาพรถไฟฯ เร่งหาข้อยุติ จากการรถไฟ

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายแผนการดำเนินการกำหนดเปิดให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ (รถไฟทางไกล) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์    ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566เป็นต้นไป    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟบริเวณสถานีกรุงเทพ    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลที่ประชาชนใช้บริการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมาก โดยได้รับฟังเสียงสะท้อนผลกระทบความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากการรถไฟจะย้ายขบวนรถทางไกลทั้งหมดออกมาที่สถานีกลางบางซื่อ และมีข้อเสนอแนะให้การรถไฟฯทบทวนยกเลิกการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนที่ใช้บริการ    

ประธานสหภาพรถไฟฯ ลงพื้นที่เอง

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนผู้โดยสารเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2565 กรณีการรถไฟฯนโยบายย้ายขบวนรถเชิงพาณิชย์ 52 ขบวนไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  ในวันที่ 19 มกราคม 2566 พร้อมตั้งคำถามกับผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 1.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลในเรื่องการย้ายขบวนเชิงพาณิชย์ไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บางส่วนที่ทราบก็ได้ข้อมูลจากทีวี/สื่อออนไลน์ แต่ไม่รู้ว่าขบวนรถเชิงพาณิชย์มีขบวนอะไรบ้าง 2.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่มาขึ้นรถที่หัวลำโพง(ขอสถิติจากฝ่ายบริการโดยสาร)ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการย้ายขบวนรถทางไกลไปออกที่บางซื่อ เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีสัมภาระ ไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไร ที่สำคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งไปและกลับ หากเลือกได้ขอให้มีขบวนรถให้บริการที่หัวลำโพงเหมือนเดิม และมีความกังวลหากลงที่สถานีบางซื่อ แล้วต่อรถไฟใต้ดิน จะใช้บริการได้หรือไม่เนื่องจากมีกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ 3.การเดินทางของผู้โดยสารที่มาที่สถานีหัวลำโพง เนื่องจากเดินทางสะดวก มีรถสาธารณะให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ประหยัดค่าใช้จ่าย หากย้ายไปที่บางซื่อ…

8 มีนา วันสตรีสากล คสรท. ร่วม สรส.และภาคเครือข่ายพี่น้องแรงงานแสดงพลังปกป้องสิทธิสตรี

    8 มีมาคม คือ “วันสตรีสากล” ทุกๆปีจะเห็นได้ว่าวันนี้ของทุกๆปี จะมีบรรดาผู้หญิงในหลายประเทศรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลอง และร่วมรำลึกการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง อย่างไรก็ตามในหลายประเทศให้ความสำคัญของวันสตรีสากล วันนี้ทีมงาน SRUT News จะพาทุกคนไปรู้จักกับ “วันสตรีสากล” ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จุดเริ่มต้น การต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อสตรีทั้งโลก จาก “คารา เซทคิน” สตรีผู้ปลดปล่อยพันธนาการผู้หญิงให้หลุดพ้นจากการกดขี่     เกิดเมื่อ 5 กรกฎาคม 1857 บิดาของเซทคินเป็นครู ส่วนมารดาเป็นคนที่ได้รับการศึกษาสูง…

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วมกับ คสรท.และสรส.เสนอปัญหาความเหลื่อมล้ำ และแนวทางแก้ไข ต่อกระทรวงการคลัง

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วม กับ คสรท. และ สรส. ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ รัฐมนตรีมอบหมายให้นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังมาพบพร้อมพูดคุย ประชุมร่วมและรับหนังสือ   นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน…

สรุปแล้วมติการประชุมใหญ่เอกฉันท์ เดินหน้า คัดค้าน!!! ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ นโยบาย PPP สายสีแดง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย