วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาปากน้ำโพ ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน เป็นกรรมการ สร.รฟท.ปพ. โดยมีนายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ เป็นประธานสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *