ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.srut.or.th

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)

The State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย
  มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
แถลงการณ์

ข้อบังคับ สร.รฟท.

วารสารส่องทาง ระเบียบ สร.รฟท.
รูปกิจกรรม-ความเคลื่อนไหว   คำสั่ง สร.รฟท.
เว็บไซค์ น่าสนใจ ประกาศ สร.รฟท.
องค์กรแรงงาน ข้อบังคับ การรถไฟฯ

 

Facebook สร.รฟท.

ระเบียบ การรถไฟฯ

Youtube

S R U T  Channel

คำสั่ง การรถไฟฯ
Line ประกาศการรถไฟฯ
คำสั่ง ประกาศ กกต  
โปสเตอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ 7 ปี 2563 – 2566