ขอเชิญร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2557

20 Aug

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2544 กำหนดให้            วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ได้จัดงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” และเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดประโยชน์นานาประการแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน วันรัฐวิสาหกิจไทยจึงถือเป็น วันสำคัญของพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคน ทุกระดับ ที่ได้ทำงานรับใช้ประชาชน ในกิจการที่พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยได้ทรงสถาปนาขึ้นมาในประเทศไทย

จดหมายข่าว สร.รฟท.เรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงวันทำการขบวน ๒๐๑/๒๐๒ แขวงรถจักรบางซื่อ

 

           ตามที่ได้มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันทำการขบวน ๒๐๑/๒๐๒ ของแขวงรถจักรบางซื่อ จาก ๓ วันทำการ เป็น ๒ วันทำการน้ัน

        ทางสหภาพฯไดรับการร้องเรียนจากสมาชิก จึงมีหนังสือถึง

วอล.เพื่อพิจารณาระงับยับยั้งคำสั่งของงานรถจักรแขวงบางซื่อ ๑

ไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อยุติที่เป็นธรรมให้กับพนักงานรถจักร และได้ออกจดหมายข่าวเพื่อชี้แจงให้สมาชิกทราบเป็นการเบิ้องต้นทั้งนี้ผลการพิจารณาเป็นประการใดหรือหากจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไร สร.รฟท.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จดหมายข่าวสหภาพฯไฟล์ PDF

จดหมายข่าวขบวน ๒๐๑- ๑ จดหมายข่าวขบวน๒๐๑-๒

 

วารสารส่องทางฉบับใหม่ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว

วารสารส่องทางฉบับใหม่ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เนื้อหาแน่น ข่าวข้น เต็มไปด้วยสาระอย่าพลาดสมาชิกท่านใดยังไม่ได้อ่านโปรดติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับ

ส่วนสมาชิกที่อ่านทางออนไลน์สามารถดาวน์โหลดวารสารส่องทางฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗เป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่ครับ

ขยายเวลาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2557

ตามที่สหกรณ์ฯได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งเดิมประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2557 แต่เนื่องจากเดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงออกประกาศใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครเป็น ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557

คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร จนท.สหกรณ์ฯ 1-31 ส.ค.57 ที่นี่ค่ะ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จ ในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายวิชาการได้จัดการสัมมนาผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี ในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น2สำนักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (บริเวณไกล้ๆสวนรถไฟ)

 

DSC_0518

Continue reading

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ๑ ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที ๑ ตำแหน่ง

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 

คสช.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์คมนาคม รถไฟทางคู่ 8 เส้นทาง วงเงินรวมกว่า 8.6 แสนล้านบาท

       news_rosfai

         ใช้รางขนาดเดิม 1 เมตร 6 เส้นทางรวม 1.2 แสนล้าน พร้อมปรับแบบ 2 เส้นทาง รองรับรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทน”รถไฟความเร็วสูง” วงเงินกว่า 7.4 แสนล้านบาท เชื่อมรถไฟความเร็วสูงจีน พร้อมสั่งเดินหน้ารถไฟฟ้ากทม.-ปริมณฑล 10 สาย ตามแผนเดิม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม วงเงิน 2.4 ล้านบาท แต่อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ 8 เส้นทาง ให้เริ่มทำได้ทันที ส่วนที่เหลือตามแผนนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแหล่งเงินทุนใหม่ Continue reading

กรรมการบริหาร สร.รฟท.ทั้งคณะเข้าพบประธานบอร์ดรถไฟ

พบบอร์ด 30-07-57
             วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น ๓ ตึกบัญชาการรถไฟ กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯทั้งคณะนำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เข้าพบนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอทราบนโยบายและเสนอแนวทางในการพัฒนาการรถไฟฯ โดยได้ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายดังนี้ Continue reading

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย