ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.srut.or.th

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)

สหภาพแรงงานรถไฟแห่งประเทศไทย (สวท.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย
  มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
แถลงการณ์

ข้อบังคับ สร.รฟท.

วารสารส่องทาง ระเบียบ สร.รฟท.
รูปกิจกรรม-ความเคลื่อนไหว   คำสั่ง สร.รฟท.
เว็บไซค์ น่าสนใจ ประกาศ สร.รฟท.
องค์กรแรงงาน ข้อบังคับ การรถไฟฯ

 

Facebook สร.รฟท.

ระเบียบ การรถไฟฯ

เอส อาร์ ยู ที แชนแนล

คําสั่ง การรถไฟฯ
สาย ประกาศการรถไฟฯ
คำสั่ง ประกาศ กกต  
โปสเตอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ 7 ปี 2563 – 2566