สร.รฟท.ร่วม สร.รฟฟ. รณรงค์กิจกรรมวันแรงงานรถไฟโลก

            DSC_0278

 DSC_0396

       วันที่ 9 ตุลาคม 58  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) และ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF ) ไดร่วมกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานรถไฟโลก  นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.และนายชิดพล พหรมดนตรี ประธาน สร.รฟฟ รวมถึงกรรมการบริหารและอนุกรรมการทั้งสององค์กร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นความปลอดภัยต้องถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการบริการจัดการของรถไฟไม่ใช่เน้นผลกำไร และมีสโลแกนรณรงค์ร่วมกันทั่วโลกในสาขาขนส่งทางรางคือ ” SAFTY  FIRST オンライン カジノ ! NOT PROFIT ” กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแจกแผ่นผับที่มีสาระของทำไมต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากิจการรถไฟอย่างยั่งยืนให้กับผู้โดยสารร่วมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงการแจกนำ้ดื่มให้กับผู้โดยสาร พื้นที่ในการรณรงค์คือที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตแรลลิงค์มักกะสันและสถานีรถไฟหัวลำโพง

DSC_0423

DSC_0457

DSC_0308DSC_0349

DSC_0410

DSC_0332 DSC_0442DSC_0320

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *