Month: January 2022

สร.รฟท.ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

               27 มกราคม 2565 กรรมการบริหาร สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ รักษาการประธาน สร.รฟท.ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย        …

สร.รฟท.เข้าร่วมกับ สรส.และ คสรท.เรียกร้องรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

            วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรึฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 492…

สหภาพรถไฟฯ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณเขากระโดง

                     17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟฯ สหภาพรถไฟฯ เข้าติดตามความคืบหน้าตามที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณเขากระโดงดังต่อไปนี้…