วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ เข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมยื่นหนังสื่อให้ทบทวนนโยบายการปิดสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่อง

ดาวน์โหลดแถลงการณ์ สร.รฟท. เรื่อง ขอให้ทบทวนการปิดสถานีหัวลำโพง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.