สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพ  โดยมีผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟในภูมิภาคอาเซี่ยนเข้าร่วมจำนวน 7 ประเทศคือ พม่า , กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ,อินโดนีเซีย ,มาเลเซียและญี่ปุ่น

 

 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นั่งเลขาธิการ สรส.

ในภาพอาจจะมี 1 คน
      นายสาวิทย์ แก้วหวาน รับธงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จากนายประกอบ ปริมล เพื่อรับภาระกิจทางประวัติศาสตร์นั่งตำแหน่งเลขาธิการฯ สรส. นำพาองค์กรเพื่อขบวนการแรงงานทั้งในประเทศ ประสานขบวนการแรงงานในทางสากล ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ซึ่งได้มีมติรับรองจากองค์กรสมาชิก สรส.เป็นเอกฉันท์
ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สรส. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ชั้น 2 อาคารที่ทำการ สร.รฟท. นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มติจากองค์กรสมาชิกเป็นเอกฉันท์รับรองนายสาวิทย์ แก้วหวานเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แทนนายประกอบ ปริมล ซึ่งเกษียนอายุจากงาน