Month: December 2020

คณะกรรมการ สร.รฟท.เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน

                30 ธ.ค.63 คณะกรรมการ สร.รฟท. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน โดยมีนายนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา ให้กับคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่กรรมกับการต่อ สร.รฟท. ” ให้คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 (2563 – 2566 ) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ บ้านนา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ

ส ร . ร ฟ ท . รับร้องทุกข์จากสมาชิกกรณีไม่ได้รับการพิจารณาปูนบำเหน็จฯประจ ำปี 2564

          วันที 30 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนกลุ่มนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 แล 61 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ที่เป็นสมาชิกของ สร.รฟท.เข้าร้องทุกข์กับทาง สร.รฟท. กรณีไม่ได้รับการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2564 (1 ขั้น) เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องอ้างสาเหตุที่ไม่ได้ปรับเนื่องจากเวลาการทำงานไม่ครบ 8 เดือน โดยมีนายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานด้านบริหารเป็นผู้แทนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งทาง สร.รฟท.จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอการรถไฟฯแก้ไขปัญหาต่อไป…

ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ 7

               วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ได้กล่าวสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร สร.รฟท. ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 โดยมีการประชุมรับมอบงานจากกรรมการชุดเก่า…