Month: June 2022

สร.รฟท.จัดสัมมนาเชิงวิชาการ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                           สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ี่อง “ความรับผิดชอบกรรมการบริหาร สร.รฟท.ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง “ ให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสร.รฟท.สาขาแก่งคอย,สร.รฟท.สาขนคราสีมา,  สร.รฟท.สาขอุบลราชธานี   ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน…

สหภาพรถไฟฯเดินหน้าชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรดีเซลบางซื่อและหัวลำโพง ผลกระทบ “พ.ร.บ การขนส่งทางราง”

                       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะทำงานชี้แจง “พ.ร.บ. การขนส่งทางราง” โดยลงพื้นที่ช่วงเช้าที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อและช่วงบ่ายที่สถานีหัวลำโพง         ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน  

สัมมนา วิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..”

               วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมหลายองค์กร เปรียบเทียบ พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์…

สร.รฟท.ชี้แจงผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง” สมาชิกโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร

                          วันที่ 09 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน  

สร.รฟท.ชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรธนบุรีผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                             วันที่ 08 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถจักรธนบุรี เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร?  ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน

สร.รฟท.เดินหน้าชี้แจงสมาชิกผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้ารับฟัง และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  การชี้แจงของสหภาพได้เดินสายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยก่อนหน้านี้เมือวันที่9 มีนาคม 2565 สหภาพฯ”ได้ออกหนังสือที่ สร.รฟท. 238/2565 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา …

สหภาพฯยื่นหนังสือค้านอนุญาตบุคคลภายนอกขับรถไฟฯ

                                    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟประเทศไทย (สร.รฟท.)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นพนักงานขับรถไฟได้เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อคัดค้านกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย…