วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมหลายองค์กร

เปรียบเทียบ พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  (ฉบับปัจจุบัน) กับ ร่าง พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ….(ฉบับร่างใหม่)

                    พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543

                   พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ…..(ร่างใหม่)

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *