วันที่ 09 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.