สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ี่อง “ความรับผิดชอบกรรมการบริหาร สร.รฟท.ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง “ ให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสร.รฟท.สาขาแก่งคอย,สร.รฟท.สาขนคราสีมา,  สร.รฟท.สาขอุบลราชธานี   ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565  ณ วังน้ำเขียวเลควิว   อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ สร.รฟท.

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.