วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นัดประชุมครั้งพิเศษ มีมติ จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ….ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งตามที่ สร.รฟท.ได้เคยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ…. และขอให้ยับยั้งกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ สร.รฟท.ได้ออกแถลงการณ์ชึ้แจงสมาชิกและประชาชนเพื่อทราบถึงเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการรถไฟฯ ประชาชนและพนักงาน

ดาวน์โหลด แถลงการณ์เรื่อง คัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ที่เอื้อนายทุนการเมือง “ฮุบกิจการขนส่งทางราง” ได้ที่นี่ 

แถลงการณ์หน้า 1                   แถลงการณ์ หน้า 2

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.