วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า  (สร.รฟฟ.)พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF-THAI) ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพื่อคัดค้านนโยบายการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือ และร่วมพบปะพูดคุย สร.รฟท.ย้ำ คัดค้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในการบริหารจัดการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีมอบให้ผู้แทน รฟท.นำข้อคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ ไปนำเสนอฝ่ายบริหาร รฟท. และให้บริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการศึกษาอย่างรอบคอบ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมเสนอความเห็นด้วย

ดาวน์โหลด หนังสื่อยืนได้ที่นี่ครับ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *