วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.และคณะกรรมการ สร.รฟท.พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์  (Lo-Norway) โดยคณะประกอบด้วย Mr.Floro R. Francisco ,Mr.Magnus Holtfodt,Mr.Michael Karanja ,Ms.Nice Corbnation ซึ่งภาระกิจของผู้แทนฯที่เดินทางมาครั้งนี้คือประเมินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ (Lo-Norway) ซึ่งเป็นองค์กรสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกกว่า 970,000 ราย และส่วนหนึ่งได้พบปะองค์กรสมาชิกของ สรส. ซึ่งคณะมีกำหนดเยี่ยมอีกหลายๆองค์กร ซึ่งบรรยากาศที่ได้พบปะกันมีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สร.รฟท. ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. ในประเด็นเกี่ยวกับ การดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ ระหว่าง สรส.และ Lo-Norway และสถานการณ์ทั่วไปของ สร.รฟท.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *