จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนผู้โดยสารเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2565

กรณีการรถไฟฯนโยบายย้ายขบวนรถเชิงพาณิชย์ 52 ขบวนไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 

ในวันที่ 19 มกราคม 2566

พร้อมตั้งคำถามกับผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลในเรื่องการย้ายขบวนเชิงพาณิชย์ไปออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บางส่วนที่ทราบก็ได้ข้อมูลจากทีวี/สื่อออนไลน์ แต่ไม่รู้ว่าขบวนรถเชิงพาณิชย์มีขบวนอะไรบ้าง

2.ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่มาขึ้นรถที่หัวลำโพง(ขอสถิติจากฝ่ายบริการโดยสาร)ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการย้ายขบวนรถทางไกลไปออกที่บางซื่อ เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีสัมภาระ ไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไร ที่สำคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งไปและกลับ หากเลือกได้ขอให้มีขบวนรถให้บริการที่หัวลำโพงเหมือนเดิม และมีความกังวลหากลงที่สถานีบางซื่อ แล้วต่อรถไฟใต้ดิน จะใช้บริการได้หรือไม่เนื่องจากมีกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ

3.การเดินทางของผู้โดยสารที่มาที่สถานีหัวลำโพง เนื่องจากเดินทางสะดวก มีรถสาธารณะให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ประหยัดค่าใช้จ่าย หากย้ายไปที่บางซื่อ ต้องเดินทางหลายต่อ และยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเดินทางไปอย่างไร

4.สำหรับกรณีที่ขบวนรถบางขบวน ห้องสุขาเป็นระบบเปิด(ถ่ายลงพื้นทาง) จะมีการแก้ปัญหาโดยการปิดล๊อคไม่ให้ใช้ห้องสุขา ช่วง บางซื่อ-รังสิต/รังสิต-บางซื่อ และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน/ตลิ่งชัน-บางซื่อ ผู้โดยสารเห็นว่าจะสร้างความลำบากให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการที่ไม่สะดวก ไม่เป็นบริการสาธารณะ และหากการรถไฟยังไม่พร้อมควรที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลง และมีทางเลือกให้กับผู้โดยสาร ไม่ใช่การบังคับให้ถูกเลือก

ทั้งนี้สหภาพรถไฟฯ จะเร่งหาข้อสรุปให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรและประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *