8 มีนา….International Women’s Day          

          สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสตรีสากล” ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) โดยมีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่ทำเนียบรัฐบาล(ประตู 5) เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของสตรี ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง ของขบวนการกรรมกรทั่วโลก คือ “วันสตรีสากล (International Women’s Day) ” ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี เป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อ …เป็นการระลึกถึงการต่อสู้ของคนงานผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานเย็บผ้า ซึ่งพวกเธอได้รวมตัวกันลุกฮือในการเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มค่าแรงและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 แต่ระหว่างการชุมนุมก็มีการลอบวางเพลิงโรงงานเย็บผ้า และมีการใช้กำลังสลายการชุมนุม จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 119 คน และในปี ค.ศ. 1975 องค์การสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้มีการจัดงาน “วันสตรีสากล” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรีทั่วโลก และเป็นการเฉลิมฉลองความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางสังคม การรวมตัวกันของกระบวนการแรงงานและกระบวนการทางเศรษฐกิจ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *