26 มีนาคม ทุก ๆ ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย ในปีนี้กิจกรรมจัด ณ ตึกบัญชาการรถไฟ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 126 ปี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯร่วมถึงผู้แทนสหภาพรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย  มีพิธี ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้น นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ เดินทางไปสักการะอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง ซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดเดินรถไฟหลวงสายแรกในสยามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 และเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ขบวนที่ 901 กรุงเทพฯ-อยุธยา ซึ่งเป็นรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจองตั๋วโดยสารเต็มทุกที่นั่งนอกจากนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร ณ สโมสรรถไฟ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี พร้อมแหนบที่ระลึก รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2565 และรางวัลล้อปีกรถไฟเกียรติยศ ชั้น 1, 2 และ 3
การรถไฟฯเป็นสมบัติของชาติและประชาชน ปัจจุบันการรถไฟฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เป็นระบบการเดินทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศต่อไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *