วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สร.รฟท.เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายการช่างกล ในงานสวดอภิธรรมนายประดิษฐ์ พรมมา พนักงานขับรถไฟฯและเป็นสมาชิก สร.รฟท.                     ณ ศาลา ๑ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) เลขที่ ๑ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง     เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๘.๓๐ น.จึงขอเรียนเชิญ กรรมการ อนุกรรมการและสมาชิกร่วมงานสวดอภิธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *