๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ร่วมกับ นายสมพร บุญนวล รองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน (ญกล.) ได้ลงพื้นที่โรงซ่อม Daily สถานีกลางบางซื่อ เพื่อพบกับผู้ปฏิบัติงานรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสืบเนื่องจาก ญกล.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเรื่องการทำความสะอาดโรงซ่อม Daily เมื่อวันที่ ๒๓ เมษยน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผลสรุปการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรงซ่อม Daily โดยเร่งด่วน ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีรองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน (ญกล.)เป็นประธานฯ มีความคืบหน้าประการใด สร.รฟท.จะรายงานให้สมาชิกทราบต่อไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *