1 พฤษภาคม 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนกลางเข้าร่วมงานวันกรรมกรสากล จัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคับคั้ง ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” ขบวนเดินรณรงค์เริ่มจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล ในงานมีการขึ้นเวทีปราศรัยของผู้นำแรงงานแต่ละองค์กรเพื่อสะท้อนปัญหาแต่ละองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลภายใต้ระบบทุนนิยม ตลอดถึงการปราศรัยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่สัญจรไปมาให้ทราบถึงความเป็นมาของวันกรรมกรสากล มีการแสดงการล้อเลียนเสียดสีการเมือง และยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลโดยมีผู้แทนรัฐบาลมารับข้อเรียกร้อง นส่วน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยภูมิภาคสาขาฯได้เข้าร่วมงานวันกรรมกรสากลเช่นกันจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งสาขาของ สรส. มีด้วยกันจำนวน 4 สาขา คือ 1. สรส.สาขาหาดใหญ่ 2.สรส.สาขานครสวรรค์ 3.สรส.สาขาอุตรดิตถ์ 4.สรส.สาขาอุบลราชธานี มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *