วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาทุ่งสง ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 12 ท่าน กกต.ได้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สร.รฟท.สาขาทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2567 และเปิดหีบนับคะแนนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาทุ่งสง จำนวน 10 ท่าน และที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง โดยมีนายสุเชษฐ์ จันทร์คง เป็นประธานสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *