วันที 30 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนกลุ่มนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 แล 61 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ที่เป็นสมาชิกของ สร.รฟท.เข้าร้องทุกข์กับทาง สร.รฟท. กรณีไม่ได้รับการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2564 (1 ขั้น) เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องอ้างสาเหตุที่ไม่ได้ปรับเนื่องจากเวลาการทำงานไม่ครบ 8 เดือน โดยมีนายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานด้านบริหารเป็นผู้แทนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งทาง สร.รฟท.จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอการรถไฟฯแก้ไขปัญหาต่อไป
ไม่มีสมาชิก ไม่มีสหภาพ
ไม่มีสหภาพ ไม่มีความเป็นธรรม

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *