ผู้นำ 2 สหภาพแรงงาน…. เร่งประชุมด่วน !!! คัดค้านนโยบาย PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน

  • ภาพการประชุมร่วม 2 สหภาพแรงงาน ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้การรถไฟศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 เส้นทาง และมีมติร่วมกันในการคัดค้านนโนยบายดังกล่าว #NO PPP
             
>>หลังจากที่ นายสราวุธ สราญวงศ์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า
 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการพูดคุยถึง ประเด็น การ ppp ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ
ในโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ซึ่งในที่ประชุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดค้าน
การ PPP ในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เนื่องจาก บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สามารถทำได้เอง พนักงานมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้าน การซ่อมบำรุง และการเดินรถ ของระบบรถไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง ppp ในโครงการดังกล่าว
 
>>และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าและสมาชิก สร.รฟฟ.
 
ได้เข้าหารืออย่างเป็นทางการกับ กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยประธาน สร.รฟท. ทั้ง 9 สาขา
และ นาย สาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา สร.รฟท.
 
ในการระดมความคิด และวิเคราะห์สถาณการณ์ของการดำเนินงานในส่วนประเด็นปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีแดง
ร่วมทั้งชี้แจงประเด็นในการคัดค้าน นโนบาย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP)
ที่คาดว่าจะดำเนินการในอีก 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในหลายภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นการเสียเปรียบของรัฐที่แบกรับภาระต่าง ๆ ร่วมทั้งความไม่มั่นคงของพนักงานในองค์กรอีกด้วย
และทั้งสำคัญผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ประชาชน เนื่องจากรัฐไม่สามารถควบคุมราคาค่าโดยสารได้
 

> นายชิตพล พรหมดนตรี ยังกล่าวถึงเริ่มต้น ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า

 

ที่ออกมา คัดการ ด้วยวัตถุประสงค์ ในการรักษาผลประโยชน์ให้รัฐวิสาหกิจ

และการ PPP ในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง นั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง ppp เลย

ในเนื่องจาก บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สามารถทำได้เอง พนักงานมีประสบการณ์ มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในด้าน การซ่อมบำรุง และการเดินรถ ของระบบรถไฟฟ้า

และมองว่าผลจากการ ppp อาจทำให้ประชาชน และประเทศชาติ เสียผลประโยชน์

เช่น ในเรื่อง ค่าโดยสารที่ อาจจะแพงขึ้น ทำให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระเพิ่มขึ้น

ภาครัฐจะไม่มีข้อมูลเพื่อใช้เป็น Benchmark สำหรับการเจรจาต่อรองกับภาคเอกชนในสายอื่นๆ

รัฐจะไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงในการซ่อมบำรุงและการเดินรถ เป็นต้น ฯล จนทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า จะต้อง ออกมา

               

 

 

 

 

 

>>หลังจากการประชุม ทั้ง 2 สหภาพแรงาน มีมติร่วมกันในการเดินหน้ารณรงค์คัดค้าน

นโยบาย PPP ซึ่งจะมีการนัดประชุมในการขับเคลื่อนต่อไป

เพื่อไม่ให้ระบบทุนเข้ามายึดครองการขนส่งสาธา่รณะที่ประชาชนต้องใช้บริการ

รวมถึงในการปรับปรุงการให้บริการขนส่งของรัฐที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงพลังคนรถไฟ

 

>>จึงขอเชิญชวน พวกเราร่วมกันสนับสนุน กิจกรรมรณรงค์

และสามารถติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวได้ในช่องทางของ สร.รฟท. จะUpdate สถานการณ์ในทราบต่อไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *