การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ สร.รฟท. กำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่าน ให้สมาชิก สร.รฟท. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ สร.รฟท. ดำเนินการประชุมโดย นาย สราวุธ สราญวงศ์ รักษาการประธาน สร.รฟท. เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

 

"จงหมั่นเรียนรู้ จงรู้ให้รอบและจงรู้ให้จริง"

นาย สมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สร.รฟท. กล่าวทักทาย ร่วมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเข้าท้าทายกับการทำงานของสหภาพแรงงาน และให้คำแนะนำกับกรรมการส่วนกลางและสาขาที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

"ถ้าคิดจะสู้ จงรู้ว่ากำลังสู้กับใครและการสู้นั้นเพื่ออะไร"

นาย สาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา สร.รฟท. กล่าวย้ำเตือนถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังจ่อ มาที่ระบบราง การลุกคืบของระบบทุน ที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ จากรัฐและ ประชาชน ดังนั้นขอให้คนทำงานทุกคน จงใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา

 

นอกจากสมาชิก สร.รฟท. แล้ว ในการประชุมใหญ่ทุก ๆ ปี จะมีเพื่อนมิตร จากองค์กร สหภาพแรงงานฯ ต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือ ต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ทาง สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งปีนี้ นาย มานพ เกื้อรัตน์ รักษาการเลขาธิการ สรส. ได้แจ้งกับที่ประชุม สร.รฟท. ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ ทางสรส.ได้ร่วมต่อสู้ และ กล่าวย้ำว่า “สรส. พร้อมจะสู้เคียงข้าง องค์กรสมาชิกเสมอ

ด้าน นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อ ภาคส่วนในการขนส่งระบบ ซึ่งทาง สร.รฟฟ. ได้กําหนดเป็นกิจกรรมหลักในปีนี้ ในการคัดด้าน นโยบายร่วมทุน หรือ NO PPP. ในการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกิจการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง

ปิดท้ายด้วย นายสุวิช ศุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง , นโยบาย PPP รถไฟฟ้าสายสีแดง และ ประเด็นความคืบหน้าของที่ดินเขากระโดง พร้อมย้ำชัด ทางสมาพันธ์คนงานรถไฟจะเดินหน้าทำงานเคียงข้างสหภาพแรงงานและพี่น้องประชาชน ต่อไป

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ยังเป็นกระบวนที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทาง ท่าทีของสหภาพแรงงานต่อประเด็นใหญ่ ๆ ที่ต้องการ มติรับรองให้สหภาพแรงงานดำเนินการ

และหลังจากการประชุม ได้มีการลงมติ ให้สหภาพแรงงานดำเนินการดังต่อไปนี้

 

๑. คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางรางพ.ศ. ….

๒. คัดค้าน นโยบายร่วมทุน หรือ PPP (รถไฟชานเมืองสายสีแดง)

๓. ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

 

ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มรณรงค์ รวมพลัง คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง อีกด้วย โดยทางสมาพันธ์คนงานรถไฟ ได้จัดทำเสื้อรณรงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ ถึงการไม่เห็นด้วยต่อ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

 

 

หากท่านใด สนใจสามารถติดตาม การแจ้งรายละเอียด ได้ที่ เพจ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ประมวลกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *