สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภูมิภาคสายเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภมิภาคสายเหนือ ประกอบด้วย สาขาปากน้ำโพ ,สาขาอุตรดิตถ์,สาขาลำปาง ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษา สร.รฟท.ร่วมกับ สร.รฟท.สาขาอุตรดิตถ์เป็นผู้ดำเนินการ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *