สหภาพรถไฟฯเข้าร่วมสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก ในการคัดค้านอนุมัติบริษัทเอกชนประกอบการขนส่งซ้ำซ้อนเส้นทางการเดินรถของ ขสมก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *